Pszczoły całą zimę spędzają w ulu, dlatego też gdy tylko temperatura wczesną wiosną wzrośnie do 12-15 stopni Celsjusza, opuszczają go, ruszając w pierwszy w roku lot, nazywany oblotem. Pierwszy oblot pszczół po zimowli nazywany jest oczyszczającym. Jest to sygnał do rozpoczęcia wiosennego rozwoju pszczół. Po długiej zimie, kiedy tłoczyły się w ulu, muszą zaspokoić potrzeby fizjologiczne. Pszczoły to czyste stworzenia, które wolą to robić poza ulem. Nietrudno zrozumieć ulgę, jaką czują, gdy wreszcie mogą posłuchać zewu natury, często zbiorowo. W taką możliwość wyposażyła je natura, dzięki czemu nie zanieczyszczają odchodami wnętrza swojego gniazda. Mogłoby to być dla nich nie tylko chorobotwórcze, ale wręcz zabójcze.

Dla pszczelarza pierwszy oblot po zimie jest doskonałą okazją do obserwacji rodziny. Zachowanie pszczół mówi o tym, ile jest ich w konkretnej rodzinie oraz jaka jest jej siła.

Częstotliwość oraz termin oblotów oczyszczających są zależne od tego, jaka jest zima w danym roku. Jeśli jest wyjątkowo sroga i z niskimi temperaturami, pszczoły grzecznie przez cała zimę czekają w ulu na nadejście wiosny. Zdarzają się jednak zimy ciepłe i łagodne – wtedy pszczoły nie czekają z oblotami oczyszczającymi do nadejścia wiosny. Podczas takiej zimy takich oblotów może być kilka. Choć takie latające pszczoły mogą wywołać w zimie zdziwienie, nie jest to zjawisko, które w jakikolwiek sposób powinno niepokoić pszczelarza.
Opracowano na podstawie:
Werner Gekeler, Pszczoły. Poradnik hodowcy, Wydawnictwo RM, Warszawa 2014
Joachim Petterson, Pszczoły. Opowieśc o pasji i miłości do najważniejszych owadów na świecie, Wydawnictwo Literackie, Warszawa, 2015


Image by Emilian Robert Vicol from Pixabay